برگه رفسنجان &#۱۷۷۸;

نوع گزارش مطالعه و شناسایى نواحى امیدبخش
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان کرمان
نویسنده سید على موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

توضیحات

گزارش کنترل صحرایى مناطق امید بخش معدنى

کلید واژه ها: کرمان