مراحل کار تهیه نقشه

نوع گزارش گزارش کار
گروه کارتوگرافی
استان اردبیل , بوشهر
نویسنده گروه کارتوگرافى
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

طبق چهار دهه گذشته بخش کارتوگرافى سازمان زمین شناسى چندین تحول فنى را پشت سر گذاشته که عمدخه ترین آن تغییر روش تهیه از سنتى به رقومى

توضیحات

طبق چهار دهه گذشته بخش کارتوگرافى سازمان زمین شناسى چندین تحول فنى را پشت سر گذاشته که عمدخه ترین آن تغییر روش تهیه از سنتى به رقومى، که این امر که پنج سال پیش به وقوع پیوست مهمترین اتفاق در طول عمر گروه کارتوگرافى سازمان زمین شناسى بوده و سبب شده تا به مرور ضمن بالا رفتن کیفیت و دقت نقشه هاى تولید شده حجم عمده اى از کار هزینه، نیرو و فضاى مورد نیاز کاسته شود. کارتوگرافى نقشه هاى زمین شناسى در روش جدید طى 10 مرحله صورت مى پذیرد. اسکن نقشه اولیه بوسیله اسکنرهاى رنگى بزرگ مقیاس مختصات دادن ب نقشه اسکن شده( georefrrence) رقومى سازى نقشه اسکن شده ساخت توپولوژى ویرایش، تایپ متن، رنگ آمیزى مطابق با استاندارهاى کارتوگرافى تهیه پلات اولیه و ارائه به زمین شناس جهت کنترل و غلط گیرى اصلاح و ویرایش نقشه غلط گیرى شده تهیه پلات نهایى و ارسال مجدد به زمین شناس مربوط جهت تایید نهایى ارسال نقشه به لیتوگرافى جهت تهیه فیلم و نقشه هاى زمین شناسى چاپ نقشه به وسیله دستگاه چاپ6.5 ورقى چهار رنگ

کلید واژه ها: اردبیل بوشهر