گزارش زمین لرزه فیروزآباد لرستان ۱۷ اردیبهشت تکمیلی.

نوع گزارش زمین لرزه
فایل
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان لرستان
نویسنده زهرا کمالی

خلاصه توضیحات

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند.

کلید واژه ها: لرستان زمین لرزه