گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربند

نوع گزارش زمین شناسى زیست محیطى
فایل
گروه زمین شناسی زیست محیطی
استان تهران
نویسنده سپهر رجبی بانیانی-علیرضا رضایی
گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربند

خلاصه توضیحات

در پی گزارش¬هایی مبنی بر رخداد زمین¬لغزش در تاریخ 22 فروردین ماه 1399 در منطقه دربند پس از پل دوم، گروهی از کارشناسان گروه زمین¬شناسی مهندسی و ژئوتکنیک و پایگاه ملی داده¬های علوم زمین، جهت بررسی و مطالعه علل این رخداد، در تاریخ 23 فروردین 1399 از منطقه بازدید نمودند. در پی این بازدید مشخص گردید که علاوه بر لغزش، یک مورد ریزش توده سنگی نیز در نزدیکی محل لغزش رخ داده و سبب تخریب منزل مسکونی شده است.