آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دره ,دوزال)

نوع گزارش اکتشاف مقدماتى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان سایر موارد
نویسنده بهروز برنا و محمد رضا جان نثارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

پى جویى مقدماتى طلا

توضیحات

نمونه بردارى- تهیه گزارش

کلید واژه ها: سایر موارد