زون طارم

نوع گزارش اکتشاف مقدماتى
گروه اکتشافات غیر فلزی
استان زنجان
نویسنده شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

اکتشافات مقدماتى فلزات گروه پلاتین

توضیحات

نمونه گیرى –تهیه گزارش –تهیه نقشه نواحى امید بخش معدنى

کلید واژه ها: زنجان