گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ ده ملا

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان سمنان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 ده ملا 6962 SW I

کلید واژه ها: سمنان