گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ باغ لطفیان

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان لرستان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ لطفیان 5956 III SW

کلید واژه ها: لرستان