گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بوشهر۲

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان بوشهر
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بوشهر2 6147 I SE

کلید واژه ها: بوشهر