گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بکیان

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان فارس
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بکیان 6450 I SW

کلید واژه ها: فارس