گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بلاغی نو

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خراسان شمالى
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بلاغی نو 7264 II NE

کلید واژه ها: خراسان شمالى