گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ باغ فین

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان اصفهان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ فین 6257 I NW

کلید واژه ها: اصفهان