گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بجنورد

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خراسان شمالى
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بجنورد 7464 I NW

کلید واژه ها: خراسان شمالى