گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بابا امان

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خراسان شمالى
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بابا امان 7464 I NE

کلید واژه ها: خراسان شمالى