گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آرو

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان تهران
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 آرو 6461 II NE

کلید واژه ها: تهران