گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ امیر آباد

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان زنجان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 امیر آباد 5763 II NE

کلید واژه ها: زنجان