گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ اهواز

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان خوزستان
نویسنده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 اهواز IV SE 5752

کلید واژه ها: خوزستان