مطالعات ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی زیست محیطی_پزشکی در ناحیه غربی دریاچه ارومیه

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان آذربایجان غربى
نویسنده پریسا پیروزفر
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مطالعات ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی زیست محیطی_پزشکی در ناحیه غربی دریاچه ارومیه

کلید واژه ها: آذربایجان غربى