استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهار

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده محمدخانی- محمدی - فاضلی- مصوری
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهار

کلید واژه ها: سایر موارد