پرعیارسازی نمونه کانسنگ منگنز پشاباد کامیاران (کردستان)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده عبدالهی- مصوری- امینی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

پرعیارسازی نمونه کانسنگ منگنز پشاباد کامیاران (کردستان)

کلید واژه ها: سایر موارد