مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده عبدالهی - ملاطاهری- مصوری
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

کلید واژه ها: سایر موارد