بررسی شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو (بهار۱۳۹۵) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان تهران
نویسنده ا. قاسمی، ا، انتظام
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

در این گزارش پیدایش شکاف طولی در مجاورت روستای دیندارلو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

توضیحات

شکاف طولی زمین در روستای دیندارلو

کلید واژه ها: تهران