نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندران

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده میترا آقاجانی، طاهره مجیدی علیرضا رضایی، معصومه محمودی، بهرام محقق، عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده حامد رستگارپور و مریم سادات میرکاظمیان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندران (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: مازندران