بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر ۱۳۹۲) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده ا. قاسمی، م. میرتمیزدوست
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

به دنبال درخواست اداره کل مدیریت بحران استان تهران مبنی بر نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون، گروهی از کارشناسان این سازمان در تاریخ 5/3/92 به منطقه مذکور اعزام شدند که گزارش حاضر نتیجه بازدید و بررسی‌های اولیه صورت گرفته می‌باشد.

توضیحات

گزارش روستای مافتون

کلید واژه ها: تهران