بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده ا. قاسمی، م. میرتمیزدوست
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

این گزارش در مورد ریزش ساختمان مستقر در ملکی واقع در هفت چنار می‌باشد. براساس این گزارش خسارات وارده بصورت وجود ترک و گسیختگی در دیوارهای ساختمان و اعوجاج در چهارچوب درها و پنجره‌ها می‌باشد که در کلیه طبقات آن قابل مشاهده است.

توضیحات

گزارش آسیب ساختمانی محله هفت چنار

کلید واژه ها: تهران