نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان هرمزگان
نویسنده میترا آقاجانی، طاهره مجیدی، ناهید اسدی فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، بهرام محقق و عذراحسنلو حامد رستگار
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگان (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: هرمزگان