نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گلستان
نویسنده طاهره مجیدی، میترا آقاجانی فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، آیلار ساجدی فر، عذرا حسنلو، علیرضا رضایی، بهرام محقق معصومه محمودی، حامد رستگار مریم السادات میرکاظمیان، مونا پورحسین، معصومه محمودی
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستان

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: گلستان