نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاه

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان کرمانشاه
نویسنده طاهره مجیدی، میترا آقاجانی بهرام محقق، عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی و معصومه محمودی حامد رستگارپور، مریم سادات میرکاظمیان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاه (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: کرمانشاه