نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان کهکیلوییه
نویسنده ملیحه السادات فاضلی- ناهید اسدی- ریحانه شریفی نوشین آقابابازاده- علیرضا رضایی- معصومه محمودی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا مریم السادات میرکاظمیان- حامد رستگار
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمد (چاپ مقدماتی)

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: کهکیلوییه