نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیل

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان اردبیل
نویسنده طاهره مجیدی، میترا آقاجانی عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، معصومه محمودی و بهرام محقق حامد رستگارپور، مریم سادات میرکاظمیان
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیل

توضیحات

برای دریافت فایل کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: اردبیل