گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ولشت

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده هیراد ندیم
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

ورقه یک بیست و پنج هزارم دریاچه ولشت با مختصات طولهای جغرافیایی خاوری تا و عرضهای جغرافیایی شمالی تا در جنوب چهارگوش ورقه یکصد هزارم چالوس (جنوب شهرستان چالوس در دامنه شمالی رشته کوههای البرز) جای دارد. برداشت های زمین شناسی و صحرایی آن در تابستان و پائیز سال 1385 انجام شد. منطقه مورد بحث در بخش شمال باختر رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده است.بیش از 3/2 گستره برگه را درختان و گیاهان جنگلی پوشانده اند.

کلید واژه ها: مازندران