بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده ا. انتظام، ا. قاسمی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

اواخر آبان ماه سال 1387 درباره وارد آمدن خسارت به ساختمان‌های منطقه‌ای در پاکدشت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات منعدنی گزارش داده شد و اکیپی از این سازمان به منظور بررسی شرایط از محل بازدید نمود. طی این بازدید مشخص گردید که در عمق حدود 8 متری از سطح زمین یک حفر وجود دارد. در مورد تشکیل این حفره 2 فرض عبور قنات از زیر ساختمان‌ها و دیگری ریزش بخش انتهایی چاه جذبی مطرح گردید. این گزارش به طور مشروح به بررسی ابعاد این پدیده می‌پردازد.

توضیحات

گزارش آسیب ساختمانی در پاکدشت

کلید واژه ها: تهران