بررسی رخداد شکاف‌های طولی در دشت ورامین (آبان ۱۳۹۵) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده قاسمی، احمدرضا ؛ محمدی، یوسف
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

وجود فرونشست زمین و عوارض ناشی از آن به ویژه شکاف‌های طولی در دشت ورامین از سال‌ 1383 توسط کارشناسان سازمان زمین‌شناسی گزارش گردیده است. با توجه به گزارش‌های محلی مربوط به گسترش این شکاف‌ها، دشت ورامین در آبان 1395 مجددا مورد بازدید قرار گرفته که این گزارش به نتایج حاصل از این بازدید می‌پردازد.

توضیحات

گزارش شکاف‌های طولی دشت ورامین

کلید واژه ها: تهران