بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر ۱۳۸۸) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گلستان
نویسنده ا. انتظام، ا. قاسمی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

منطقه مورد بررسی در جنوب آزاد شهر و در برگه توپوگرافی 1:50000 آزادشهر قرار دارد. یکی از مسیل‌های اصلی هدایت سیلاب ارتفاعات پاملچ و گهواره کوه از این منطقه عبور می‌کند. این محل دارای تراز ارتفاعی حدود 160 متر می‌باشد و به فاصله کمی در غرب آن ارتفاعاتی به بلندای بیش از 500 متر از سطح دریا واقع شده است. اخیرا رخداد لغزش و ایجاد شکاف طولی زمین در این منطقه گزارش گردیده که به منظور بررسی ابعاد و دلایل آن کارشناسان گروه مخاطرات، زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک از محل این رخدادها بازدید نموده و نتایج مشاهدات خود را در این گزارش ارائه نمودند.

توضیحات

گزارش بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر  

کلید واژه ها: گلستان