تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان بوشهر
نویسنده علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)

کلید واژه ها: بوشهر