رسوب شناسی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر

نوع گزارش سایر
فایل
گروه سایر
استان تهران
نویسنده مجید معینی نجف آبادی،راضیه لک،سمیه فرهنگی
ناشر سازمان زمین شناسی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

رسوب شناسی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر آب شرب نا سالم یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامتی انسان می باشد. لذا مطالعه عناصر آلوده کننده آب امری بسیار مهم در مخازن آبی می باشد.از آنجائیکه سد امیر کبیر یکی از مهمترین سدهایی است که آب شرب میلیون ها نفر از مردم سرزمین ما را تامین می نماید، شناسایی آلاینده های آن که غالبا در تعامل آب و رسوب سد است ، بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین شناخت دریاچه سدها از نظر رسوبات وارده و ترکیب شیمیایی عناصر موجود در این رسوبات ،یکی از مسائل بسیار مهم در بهره برداری از این مخازن می باشد . نظر به اینکه ترکیب شیمیایی آب سد توسط وزارت نیرو تعیین می گردد، رسوبات سد نیز نیاز به شناسایی و تعیین ترکیب شیمیایی دارد تا بتوان آلاینده های زیست محیطی رسوبات را که پایدارتر از آلاینده های آب می باشند را شناسایی نمود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که با برداشت سیستماتیک نمونه از رسوبات دریاچه سد امیرکبیر ،پارامترهای مختلف رسوب شناسی و ژئوشیمیایی این رسوبات تعیین گردد .

کلید واژه ها: تهران