گزارش مقدماتی سیلاب کوهدشت (پنجشنبه هفتم آبان ماه ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان لرستان
نویسنده یوسف محمدی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

کوهدشت یکی از شهرهای استان لرستان است که در غرب این استان قرار گرفته و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد.

توضیحات

  گزارش مقدماتی سیلاب کوهدشت (پنجشنبه هفتم آبان ماه 1394)  

کلید واژه ها: لرستان