پرعیارسازی کانسنگ فسفات رسوبی لار

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان کهکیلوییه
نویسنده محسن محمدخانى- احمد امینى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

ابعاد نمونه کانسنگ فسفات رسوبی لار با سه مرحله سنگ‌شکنی تا ریزتر از 7 مش کاهش یافته و توسط ریفل به نمونه‌های 2 کیلوگرمی تقسیم شد. برای شناسایی نمونه یک نمونه 2 کیلوگرمی به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم، پودر و برای آنالیز XRD، XRF و ICP فرستاده شد. در بررسی اولیه بخش‌های آنالیز سرندی زیر میکروسکوپ بینوکولار درجه آزدادی مناسب کانی‌های فسفاته را در محدوده ابعادی 80-60 مش برآورد شد. بنابراین یک نمونه 2 کیلوگرمی تا 60 مش خرد شده تجزیه‌سرندی شده و برای تهیه مقاطع و مطالعات درجه‌آزادی و میکروسکوپی فرستاده شد. مطالعات درجه آزادی نشان داد برای دستیابی به درجه آزادی %83 کانی‌های فسفاته، نمونه باید تا 70 مش خردایش گردد. مطالعات میکروسکوپی مقاطع حاکی از حضور بخش عمده فسفات به‌شکل کلوفان و بخش ناچیز آن به شکل آپاتیت است. در برخی موارد کانی کلوفان توسط لایه‌ای از کلسیت پوشانده شده (اپی‌گانگ) که خود باعث افت بازیابی بویژه در روش‌ فلوتاسیون می‌شود. آزمایش‌های لیچینگ تشخیصی نشان داد در حدود %62 نمونه از کربنات کلسیم و حدود 21 درصد آن کانی‌های فسفاته و باقی نمونه را سیلیس، رس‌ها و کانی‌های آهن‌دار تشکیل می‌دهد. اندیس باند نمونه 53/5 کیلووات ساعت بر تن تعیین شد. آزمایش‌های پیش‌فرآوری ثقلی بر روی نمونه در دانه‌بندی 18-، 35- و 60- مش انجام شد و بهترین نتیجه در دانه‌بندی 35- مش حاصل شد که در آن تقریباً %60 نمونه با عیار %15 درصد بازیابی شد. آزمایش‌های مختلف فلوتاسیون بر روی نمونه اولیه انجام شد و نتایج نشان داد پرعیارسازی با داروهای موجود به روش مستقیم امکام پذیر نیست ولی در روش معکوس نتایج نسبتاً خوبی بدست آمد. در نهایت در فلوتاسیون معکوس با استفاده از خوراک پیش‌فرآوری شده (به روش ثقلی) کنسانتره‌ای با عیار %29 با بازیابی کلی %24 و محصول میانی با عیار %15 با بازیابی کلی %30 بدست آمد. در صورت پیش‌فرآوری نمونه (حذف سیلیکات‌ها)، کلسیناسیون می‌تواند با اطمینان بیشتر و با بازیابی بهتری به عیار قابل قبول دست یافت.

کلید واژه ها: کهکیلوییه