مطالعات فرآورى کانسار آهن-مس نهاوند در مقیاس آزمایشگاهی (استان همدان)

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان همدان
نویسنده امیررضا محمدى- محسن محمد‌خانی، احمد امینى، سید عباس فاضلى و فتح‌الله مصوری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده کانسار آهن-مس عشوند نهاوند در 9 کیلومتری شرق شهر نهاوند و یک کیلومتری شمال شرقی روستای عشوند در استان همدان قرار دارد. بر اساس مطالعات کانی‌شناسی فرآیند مشخص شد که کانسنگ آهن-مس نهاوند حاوی مگنتیت، هماتیت، کوارتز و کلسیت بوده و درصد سایر کانی‌ها ناچیز می‌باشد. عناصر مهم از دریدگاه فرآیند که به روش اقتصادی قابل بازیابی خواهند بود آهن و مس بوده و عیار آن‌ها به ترتیب 35/76 و 1/6 درصد بوده است. بر اساس نتایج غربالگری فرآیند فلوشیتی با ترکیب سنگ شکنى – آسیا تا اندازه مناسب برای تولید کنسانتره رافر - جدایش مغناطیسی رافر-آسیای مجدد تا درجه آزادی مناسب آهن-جدایش مغناطیسی کلینر - لیچینگ همزنی باطله رافر و باطله کلینر جدایش مغناطیسی برای فرآوری کانسنگ فوق مناسب تشخیص داده شد. بر اساس این فلوشیت دانه‌بندی مناسب خردایش برای رافر 355- میکرون و برای کلینر 75- میکرون پیشنهاد شد. در این شرایط و طبق فلوشیت پیشنهادی حدود 66/5 درصد آهن با عیار 64 درصد آهن و عیار مس 0/4 درصد قابل بازیابی است. از طرفی 81 درصد مس نیز در این شرایط قابل حل می‌باشد. میزان مصرف خالص اسید توسط گانگ در این شرایط 75 کیلوگرم بر تن کانسنگ خواهد بود. با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از آزمایش‌های فرآوری امیدوارکننده می‌باشد پیشنهاد می‌شود کارهای اکتشافی تفصیلی و تعیین توزیع عیار در کانسار و مدل‌سازی آن انجام شده و پس از آن نمونه‌ای تکنولوژیکی طبق برنامه‌ریزی سالانه تهیه گردد. سپس فلوشیت پیشنهادی در مقیاس پایلوت تست شود. در نهایت با ارائه فلوشیت نهایی و طراحی مدار مطالعات فنی و اقتصادی انجام گردد.

کلید واژه ها: همدان