استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنین

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده یاسر علیایى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

---

توضیحات

چکیده کانسار طلای حمزه قرنین با عیار 0/8 گرم بر تن در استان کردستان، در فاصله 30 کیلومتری شمال غربی شهر سقز واقع است. با توجه به اینکه روش¬ اصلی فرآوری کانسنگ-های طلادار به صورت عمده روش سیانوراسیون می¬باشد، لذا در مورد کانسنگ طلای حمزه قرنین نیز آزمایش¬های مربوط به این روش به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از روش سیانوراسیون، آزمایش‌ها‌ی انحلال طلا با تیواوره به عنوان جایگزین سیانور برای بازیابی طلا انجام شد. به دلیل کم عیار بودن کانسنگ طلای حمزه قرنین، آزمایش‌ها‌ی مقدماتی هیپ لیجینگ به عنوان روش فرآوری کانسنگ‌های کم عیار بر روی کانسنگ مورد نظر انجام شد. در شرایط بهینه فرآیند سیانوراسیون شامل 80 d خوراک برابر 63 میکرون (زمان خردایش 15 دقیقه در آسیای میله‌ای)، pH برابر با 10/6، غلظت سیانورسدیم ppm1500 و زمان سیانوراسیون 12 ساعت بازیابی 95/21% برای طلا حاصل شد. مقدار مصرف سیانور و آهک در حالت بهینه به ترتیب 1/23 کیلوگرم بر تن و 2 کیلوگرم بر تن محاسبه شد. در انحلال طلا با تیواوره بازیابی طلا 82/90 درصد با شرایط غلظت تیواوره 14 گرم بر لیتر، نسبت مولی سولفات فریک به تیواوره 1/1، pH محیط برابر 1/7 و زمان انحلال 5 ساعت در مقیاس آزمایشگاهی امکانپذیر بود. همچنین نتایج حاصل از آزمایش‌ها‌ی ستونی نشان داد که کانسنگ طلای حمزه قرنین دارای قابلیت لیچینگ توده‌ای مطلوبی می‌باشد و سرعت انحلال طلا بسیار زیاد می‌باشد. با توجه به نتایج، در دانه بندی ریزتر از 3/3 میلی متر (آگلومره شده با سیمان)، غلظت سیانور 1000 ppm، pH برابر 10/5، دبی پاشش 8-5 لیتر در ساعت بر متر مربع و مدت زمان 10 روز حدود 76 درصد طلا قابل بازیابی است. کلمات کلیدی: طلا، سیانوراسیون، تیواوره، هیپ¬لیچینگ¬، لیچینگ ستونی

کلید واژه ها: سایر موارد