گزارش اولیه رخداد زمینلرزه سوم شهریور ماه نود و چهار فیروزکوه

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۴

خلاصه توضیحات

گزارش اولیه رخداد زمینلرزه سوم شهریور ماه نود و چهار فیروزکوه (ML=4.6)

توضیحات

جهت دریافت فایل گزارش اینجا کلیک کنید.

کلید واژه ها: تهران