گزارش رخداد زمین لرزه ۰۷ آذر ماه ۱۳۹۲ برازجان – بوشهر (MN ۵.۷)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر
نویسنده دکتر بهنام اویسی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

گزارش رخداد زمین لرزه 07 آذر ماه 1392 برازجان – بوشهر (MN 5.7)

توضیحات

کلید واژه ها: بوشهر