گزارش اولیه میدانى از زمین لرزه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۲ شنبه ـ کاکى استان بوشهر

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر
نویسنده بلورچى
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۲

خلاصه توضیحات

در پى رویداد زمین‌لرزه ای در ساعت 16:22 سه شنبه مورخ 20 فروردین ماه 1392 با بزرگاى 6.1 در مقیاس محلى در گستره شهرستان هاى دشتی، دیر و کنگان در استان بوشهر، تیم هایی متشکل از کارشناسان مدیریت جنوب(مرکز شیراز) وگروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسى دفتر بررسى مخاطرات زمین شناختى، زیست محیطى و مهندسى سازمان به منطقه آسیب دیده اعزام گردیدند.

توضیحات

                                                                                                                  دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی   -   مدیریت زمین شناسی جنوب(مرکز شیراز) گزارش فوری - مقدماتی زمین لرزه شُنبه استان بوشهر                           مقدمه: در پى رویداد زمین‌لرزه ای در ساعت 16:22 سه شنبه مورخ 20 فروردین ماه 1392 با بزرگاى 6.1 در مقیاس محلى در گستره شهرستان هاى دشتی، دیر و کنگان در استان بوشهر، تیم هایی متشکل از کارشناسان مدیریت جنوب(مرکز شیراز) وگروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسى دفتر بررسى مخاطرات زمین شناختى، زیست محیطى و مهندسى سازمان به منطقه آسیب دیده اعزام گردیدند. در این رویداد متاسفانه 37 نفر از هموطنانمان در شهر شنبه جان باختند و بیش از 860 نفر در این شهر و روستاهای مجاور آن مجروح شدند. گستره رومرکزى این رخداد مهلرزه‌اى در پهنه اى با دانسیته کم روستایی واقع گشته که بیشتر روستاها و 2 شهر شنبه و کاکی از 10 تا100 درصد خسارت دیده می شود.   شکل -1 نقشه راههای ارتباطی منطقه زلزله زده، بیضی آبی منطقه بیشترین تاثیر را نشن می دهد. تاریخچه لرزه خیزی: زمین لرزه های تاریخی گزارش شده در این استان 5 رویداد می باشد که قدیمی ترین انها در سال 300 میلادی به ثبت رسیده است. بزرگترین زمین لرزه تاریخی گزارش شده در این استان با بزرگای 6 در مقیاس امواج سطحی زمین، در تاریخ 16/10/1883 میلادی رویداده است. از سال 1383 تا کنون تعداد بیش از 224 زمین لرزه دستگاهی با بزرگای بیش از 3 در این استان رویداده است. بزرگترین زمین لرزه دستگاهی در تاریخ 18/12/1925 میلادی و با بزرگای6/5 در مقیاس امواج درونی زمین به ثبت رسیده است. در سده گذشته بیش از هزار رویداد لرزه ای در منطقه جنوب زاگرس رخ داده است که 109 مورد از آنها دارای بزرگای 5 و بیشتر بوده اند( از جمله زمین لرزه چند روز اخیر خورموج). موارد یاد شده، نشان دهنده لرزه خیزی بالا در منطقه زاگرس می باشد.                                        شکل - 4  نقشه الگوی تغییر شکل های عمودی در امتداد رودخانه مند همراه با پراکندگی زمین لرزه های بزرگ و حلیل سلزوکار کانونونی آنها (اویسی 2007 و 2008).                                                                                                   دریافت فایل گزارش کامل

کلید واژه ها: بوشهر