مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایران

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان سایر موارد
نویسنده علیرضا زندی
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۵۲

خلاصه توضیحات

کارشناس ژئوشیمى ریاض اله ایقائیان بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید.به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید

توضیحات

مقدمه   بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید. به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید و در بعضى از چشمه ها اندازه گیرى عناصر شیمیایى را در سرچشمه انجام دهد و از نظر مطالعات زمین شناسى حداقل حدود 20 کیلومتر مربع نقشه زمین شناسى و مقاطع لازم را تهیه نماید. در ضمن از کلیه گزارشاتى که راجع به آبهاى معدنى ایران از موسات مختلف منتشر شده بود جمع آورى و با استفاده از اطلاعات زمین شناسى توانست به صورت گزارش آمارى درآورد و حتى از بعضى از چشمه ها که دسترسى نداشت ولى بعنوان چشمه معدنى نام برده مى شد در پایان هر فصل بصورت لیست آورده شده است تا در سال آتى مورد بررسى قرار گیرد. نشریه حاضر نتیجه مطالعات یکساله ایست که با همکارى اکیپهاى مطالعاتى و آقاى یعقوب صیونیت کارشناس هیدروژژئولوژى تهیه گردیده و امید است که مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد. کارشناس ژئوشیمى ریاض اله ایقائیان                چشمه های معدنی استان مرکزی وفرمانداری کل سمنان   مشخصات چشمه هاى معدنى آبعلى و البرز (استان مرکز) 1-   کلیات: چشمه هاى معدنى آبعلى و آب البرز در فاصله 61 کیلومترى تهران در مسیر جاده تهران- آمل در شرق رودخانه قرار گرفته است. شرق و غرب منطقه را ارتفاعات البرز پوشانیده است. آب البرز در جنوب آبعلى واقع و پس از خروج آب از مظهر توسط لوله به کارخانه شیشه پرکنى هدایت میشود، از آب این چشمه ها هر سال مقادیرى بخارج از کشور نیز صادر میگردد. 2- زمین شناسى: بطور کلى منطقه اى که چشمه ها خارج مى شوند جزو البرز جنوبى محسوب میگردد که سرى دوران اول تا چهارم را در آن میتوان ملاحظه نمود، ولى چشمه ها از تشکیلات آهکى اتوسن در یک منطقه تکتونیره شده خارج میشوند. وجود بعلیآبگسل هاى متعدد از جمله در شمال آبعلى که جهت آن شرقى غربى میباشد، باعث پیدایش این چشمه شده است. در جدول صفحه بعد مشخصات این دو چشمه ذکر میگردد.  

کلید واژه ها: سایر موارد