مطالعات ژئوفیزیکى

گروه ژئوفیزیک
استان آذربایجان شرقی
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چهل کوره ـ استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیک جهت حفر دو حلقه چاه

توضیحات

نام منطقه: چهل کوره ـ استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: مطالعات ژئوفیزیک جهت حفر دو حلقه چاه تاریخ انجام عملیات: در دو مرحله 26/11/51 لغایت 10/12/51 و4/2/52 لغایت 12/2/52 موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى شمال – شمال شرقى روستاى نصرت آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: روش ژئو الکتریک با استفاده از پتانسیومتر نتایج بدست آمده از عملیات: از بررسى نقشه هاى مقاومت ظاهرى مى توان بطور کلى اظهار نظر کرد که قسمت غربى از شمال به جنوب آلوویومى که وجود دارد احتمالا آبدار بوده وضخامت آن از 40 تجاوز نمى کند. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى