زمین شناسی مزایجان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان فارس
نویسنده مهندس صداقت
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

گستره ورقه مزایجان در پهنه (zone) ساختارى زاگرس چین خورده (Folded Zagros Zone) قرار گرفته است . چین خوردگى ها ساده اند ولى به سبب زمینساخت پویاى منطقه ، یال جنوب باخترى تاقدیس ها دچار گسستگى ، روراندگى وفرسایش بسیارى از رخنمون ها شده است . از سنگهاى کهن ، سنگ هاى متعلق به مجموعه هرمز (Hormoz Complex) با دیرینگى پرکامبرین – کامبرین است که به شکل گنبدهاى نمکى بیرون زدگى دارند

توضیحات

دریافت فایل کامل

کلید واژه ها: فارس