بررسى طوفان گونو و تاثیرات آن بر ژئومورفولوژى خطوط ساحلى دریاى عمان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان بوشهر , سیستان و بلوچستان , همدان
نویسنده علیرضا صالحى پور میلانى، کرامت نژاد افضلى
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

سازمان زمین شناسى کشور، مدیریت زمین شناسى دریایى، گروه ژئومورفولوژى و ژئوتکنیک دریایى Ar.salehipour@gmail.com

توضیحات

خلاصه وقوع طوفان گونو با توجه به گستردگى آن باعث بوجود آوردن خسارات بسیار زیادى بر سواحل استانهاى سیستان و بلو چستان و هرمزگان شد . توفان‌هاى گرمسیرى به شکل گردباد‌هاى غول‌پیکرى به اندازه چند صد کیلو متر هستند که هواى اطراف را به طرف خود مى‌کشند. همین حرکت شتابناک هوا را ما به صورت باد شدید حس مى‌کنیم و در تصویر‌هاى ماهواره‌اى به شکل حرکت توده‌هاى ابر (بخار آب) به سمت مرکز یا چشم توفان مى‌بینیم. توفان گونو همراه با سرعتى برابر با 150 کیلومتر در ساعت و بارشى در حدود 106 میلیمتر در سواحل دریاى عمان علاوه بر به بار آمدن خسارات فراوان، تغییرات ‍ژئومورفولوژیکى زیادى را در خطوط ساحلى به همراه داشته است . از این رو با استفاده از داده هاى ماهواره اى ٍETM , TM , LISS III  و همچنین سایر داده هاى ماهواره اى در دو دوره قبل و بعد ا ز توفان گونو و مقایسه آنها با یکدیگر تحولات ژئومورفولوژیکى بوقوع پیوسته در این مناطق مورد بررسى قرار گرفت . همچنین نتایج اولیه بدست آمده از تصاویر ماهواره ای با بررسى هاى میدانى صورت گرفته پس از وقوع توفان مطابقت داده شد . بررسى هاى فوق نشان دهنده تحولات و تغییرات شدید در دهانه خورهاى مهمى همانند رود شور ، سرگان ، کهیر، بى رو بندینى مى باشد . همچنین تغییر مسیر رودخانه ها در اثر مهاجرت مئاندر هاى رودخانه اى و محدوده آبگرفتگى مناطق جلگه ای تعیین گردید . مقایسه تصاویر موجود نشان دهنده تخلیه حجم بسیار زیادى از رسوبات در به خلیج هایى همانند پزم و چابهار مى باشیم که میتواند درآینده مشکلات عدیده اى را برای حمل ونقل دریایى وتاسیسات ساحلى بوجود آورد.  کلید واژه: گونو ، تغییرات ژئومورفولوژیکى ، تصاویر ماهواره اى ، بریر، جاسک، چابهار ، پزم