مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیها

گروه ژئوفیزیک
استان اردبیل , تهران
نویسنده نیکلاس - ایرانمنش
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سازمان کامپیوترى نیروى هوایى اهداف مورد نظر: مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیها

توضیحات

نام منطقه: سازمان کامپیوترى نیروى هوایى اهداف مورد نظر: مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیها تاریخ انجام عملیات: 20مرداد تا سوم شهریور 1353 موقعیت جغرافیایى: تهران روش و دستگاه اندازه گیرى: ژئوالکتریک- دستگاه پتانسیومتر شلومبرژه نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به انجام شش سونداژ وسه آرایش مستطیلى یک ناهنجارى در قسمت غرب محوطه شناخته شد که بایستى با حفر چاه مورد بررسى بیشتر قرار گیرد تهیه کنندگان: ه. نیکلاس - ایرانمنش

کلید واژه ها: اردبیل تهران