اکتشاف سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان همدان
نویسنده جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن آهنگران اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: آبان 1374

توضیحات

نام منطقه: معدن آهنگران اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: آبان 1374 موقعیت جغرافیایى: استان همدان - حوالى ملایر روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القائى و مقاومت سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: در نهایت چند منطقه براى حفارى پیشنهاد شد. تهیه کنندگان: ع.محمدى جوآبادى

کلید واژه ها: همدان