اکتشاف کانیها ى مس

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان زنجان
نویسنده کیمیا قلم و نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: رشید آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیها ى مس تاریخ انجام عملیات: 24آگوست تا 18 سپتامبر 1970

توضیحات

نام منطقه: رشید آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیها ى مس تاریخ انجام عملیات: 24آگوست تا 18 سپتامبر 1970 موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى شمال - شمالغرب زنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القائى و مقاومت سنجى وپتانسیل خودزا seigel mark-VI نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج نشان داد که یک توده بزرگ مینرالیزه سولفورى که ارزش مطالعات بیشتر را داشته باشد در منطقه وجود ندارد. تهیه کنندگان: ج.کیمیا قلم - ه.نیکلاس

کلید واژه ها: زنجان